Ostatnia podróż Romanowów
Ostatnia podróż Romanowów
Czas trwania: 00:53 SD
(więcej)
Po rewolucji lutowej w 1917 r. car Mikołaj II abdykował. Film ukazuje dzień po dniu tragiczne losy całej rodziny carskiej, aż do jej rozstrzelania w lipcu 1918 r.
(mniej)
0
Zamknij okno

Logowanie